diplomy DELF a DALF

Diplomy z francouzštiny DELF a DALF

Diplom DELF ( Diplôme d’Études en Langue Française )
Diplom DALF ( Diplôme Approfondi de la Langue Française )

Tyto diplomy jsou vystavovány francouzským Ministerstvem školství.
Jsou uznávány českou státní správou a je k nim přihlíženo
při přijímacím řízení na českých a francouzských univerzitách
a univerzitách většiny z 52 členských států asociace frankofonie.
Diplomy DELF a DALF je také možné uznat prostřednictvím
Evropského kreditního systému ( ETCS ) v rámci studentské či profesní mobility, podporované Evropskou unií.

Naši studenti, kteří již získali Diplom DALF C2
(Diplôme Approfondi de la Langue Française)

  • Jan KRAVÁČEK  - DALF C2
  • Tereza MALLÁTOVÁ  - DALF C2

Registrace na zkoušky

Kde je možné se registrovat na zkoušky DELF a DALF?

Francouzský institut v Praze
Francouzská aliance v Brně
Francouzská aliance v Ostravě
Francouzská aliance v Plzni
Francouzská aliance v Liberci
Francouzská aliance v Pardubicích
Francouzsko-český klub ve Zlíně
Francouzské centrum v Olomouci

 

Společný evropský referenční rámec vzdělávání, vyučování a hodnocení …

Společný evropský referenční rámec vzdělávání, vyučování a hodnocení úrovně dle SERR (Niveau selon SERR)

Utilisateur Élémentaire:
A1  (Introductif - Débutant)
Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkající se jejich osoby a jejich okolí.
Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost.
Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia.
Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu. V základních školách žáci dosahují této úrovně přibližně na konci 7. třídy.
A2  (Survie – Élémentaire)
Studenti této úrovně rozumí mluvenému slovu týkající se někoho a jeho okolí či nakupování a práce.
Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v  jídelních lístcích.
Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času.
Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.
Žáci dosahují této úrovně přibližně na konci základní školy.

Utilisateur Indépendant:
B1  (Seuil - Intermédiaire 1)
Studenti této úrovně rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům obsahujícím pocity,
události při použití základních komunikačních slovíček.
Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá.
Mohou vyprávět a líčit své touhy, mohou psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.
Žáci této úrovně dosahují přibližně na konci 2. ročníku střední školy.
B2  (Indépendant - Intermédiaire 2)
Rozumí většinou mluvenému slovu zabývajícímu se běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů.
Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem.
Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti a dokážou vyjádřit svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému.
Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam. Jde o znalosti maturanta.

Utilisateur Expérimenté:
C1  (Autonome)
Rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům.
Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech.
V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře. Úroveň studenta dané filologie na vysoké škole.
C2 (Maîtrise)
Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny,
používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru.
Umí popisovat odborné texty apod. Jde o úroveň rodilého mluvčího.